Ferran Montes, president de la Ripollet Unió Atlètica (RUA), i Verónica Barea, tresorera del club

Ferran Montes, president de la Ripollet Unió Atlètica (RUA), i Verónica Barea, tresorera del club

Ferran Montes, president de la Ripollet Unió Atlètica (RUA), i Verónica Barea, tresorera del club