Elisabet Vázquez, directora de la Biblioteca Municipal, i Roser Pecanins, anterior directora del 1997 al 2016

Elisabet Vázquez, directora de la Biblioteca Municipal, i Roser Pecanins, anterior directora del 1997 al 2016

Elisabet Vázquez, directora de la Biblioteca Municipal, i Roser Pecanins, anterior directora del 1997 al 2016