David Rúa, director de la “Revista de Ripollet”, i Jaume Sariol, president de l’Associació Ràdio Ripollet.

David Rúa, director de la “Revista de Ripollet”, i Jaume Sariol, president de l'Associació Ràdio Ripollet.

David Rúa, director de la “Revista de Ripollet”, i Jaume Sariol, president de l’Associació Ràdio Ripollet.