Oriol Mor, regidor d’Educació, i Núria Escursell, enginyera aeroespacial

Oriol Mor, regidor d’Educació, i Núria Escursell, enginyera aeroespacial

Oriol Mor, regidor d’Educació, i Núria Escursell, enginyera aeroespacial