Moment de l’entrevista als representants del col·lectiu Populus Labora.

Moment de l’entrevista als representants del col·lectiu Populus Labora.

Moment de l’entrevista als representants del col·lectiu Populus Labora.