Ana Arias, Rosa Mellado, Emilia Martínez, Dolores Rebelles i Rosa Andrade, membres del Grup de Teatre del Casal d’Avis.

Ana Arias, Rosa Mellado, Emilia Martínez, Dolores Rebelles i Rosa Andrade, membres del Grup de Teatre del Casal d'Avis.

Ana Arias, Rosa Mellado, Emilia Martínez, Dolores Rebelles i Rosa Andrade, membres del Grup de Teatre del Casal d’Avis.