Andrea Guijarro, regidora d’Esports; Txell Caler, regidora de Feminismes, i Sílvia Montilla, membre del Comitè de Dones.

Andrea Guijarro, regidora d’Esports; Txell Caler, regidora de Feminismes, i Sílvia Montilla, membre del Comitè de Dones.

Andrea Guijarro, regidora d’Esports; Txell Caler, regidora de Feminismes, i Sílvia Montilla, membre del Comitè de Dones.